Skočiť na hlavný obsah

200 lekárov a vedcov žiadalo o zvýšené užívanie vitamínu D3 v boji proti covid-1

Ešte vo februári 2021 sa 200 odborníkov z celého sveta obrátilo na vlády štátov, aby okamžite zvýšili príjem vitamínu D3 na ochranu pred covid-19, hospitalizáciami a úmrtiami. V liste tvrdia:

„Vitamín D ovplyvňuje tisíce génov a mnoho aspektov fungovania imunitného systému, tak vrodenej ako aj získanej imunity. Vedecké dôkazy ukazujú, že:

  • vyššia hladina vitamínu D sa spája s nižšou mierou infekcií na SARS-CoV-2

  • vyššia hladina vitamínu D3 znižuje riziko ťažkého priebehu covid-19 (hospitalizácia, intenzívna starostlivosť, úmrtie)

  • štúdie vrátane tzv. randomizovaných naznačujú, že vitamín D3 by mohol byť veľmi efektívnou prevenciou a liečbou

  • mnohé štúdie odhaľujú niekoľko biologických mechanizmov o tom, ako vitamín d3 ovplyvňuje covid-19

  • modelovanie dávkovania, kritéria podľa Hilla a štúdie o doplnkovom užívaní ale aj biologických mechanizmoch naznačujú, že vplyv vitamínu D3 na covid-19 je vysoko pravdepodobne príčinný, a nie len korelačný.

Je dobré známe, ako významný je vitamín D3, no veľa ľudí ho nemá dostatok. Mnohé vládne organizácie definujú nedostatok pod 20ng/ml (50nmaol/L) a medicínske spoločnosti a experti pod 30ng/ml (75nmol/L). Príliš veľa ľudí má však hladiny pod touto úrovňou. Miera nedostatku vitamínu D3 pod 20ng/ml presahuje 33% populácie vo väčšine sveta a miera nedostatku pod 30ng/ml až viac ako 50%, pričom mnohé krajiny majú ešte vyššie percento. (Výzva pokračuje pod obrázkom)

molekula D3V zime je hladina vitamínu D3 značne nižšia, niektoré skupiny majú pritom ešte väščie nedostatky: obezní, ľudia tmavšej plete a klienti domovov dôchodcov. Práve tieto skupiny sú aj najviac rizikové pre ochorenie na covid-19.

 

Bolo preukázané, že 3875 IU (97 mcg) denne je potrebných pre 97,5% ľudí, aby dosiahli 20ng/ml a 6200 IU (155mcg) pre úroveň 30ng/ml. Takýto príjem je však nad rámec oficiálnych odporúčaní. Žiaľ, správa, ktorá určila dennú odporúčanú dávku v USA zahŕňala priznanú štatistickú chybu, preto požadovala dávkovanie až 10-násobne nižšie. Existuje množstvo výziev v odbornej literatúre, aby sa zvýšili odporúčané oficiálne dávky, no do prepuknutia pandémie so SARS-CoV-2 sa žiaľ nezvýšili. Dnes mnoho štúdií naznačuje, že vitamín D3 má oveľa silnejší dopad na covid-19 ako ostatné aspekty zdravia, pričom zvýšené riziko existuje pri úrovniach pod 30 ng/ml (75nmol/L) a podstatne väčšie riziko pod 20 ng/ml (50nmol/L)."

 

Zoznam signatárov je na webstránke Vitamín D pre všetkých, ang. VitaminDforAll.org, kde sú uvedené aj zdroje pre uvedené fakty.