Skočiť na hlavný obsah

9. Ako užívať vitamín D3, keď som už ochorel?

Prepočet dávok vitamínu D3: 40IU = 1µg = 1mcg
Nepomýľte si jednotky: 1mg = 1000µg = 1000mcg
COVID-19 je závažné ochorenie, ktorého priebeh závisí od mnohých faktorov vrátane zdravotného stavu a načasovania liečby. Informácie, poskytované na tomto webe, týkajúce sa zdravia nie sú určené ako náhrada odbornej lekárskej pomoci. Pred aplikáciou akýchkoľvek odporúčaní alebo návrhov z tejto webovej stránky vždy vyhľadajte radu kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka ohľadom akýchkoľvek otázok alebo obáv týkajúcich sa vášho konkrétneho zdravia alebo akýchkoľvek liekov alebo doplnkov výživy, ktoré momentálne užívate. Nezanedbávajte lekársku pomoc ani neodkladajte lekársku pomoc kvôli informáciám, ktoré ste si prečítali na tejto webovej stránke.

Pri ochorení je treba mať už dostatočnú hladinu vitamínu D3, aby bol priebeh ľahký. Ak ste ho doteraz nebrali, treba začať ihneď a poštudovať, čo robiť aj pri prvých príznakoch.

V prípade, že predpokladáte u seba nízku hladinu vitamínu D3, lebo ste neužívali vitamín D3 ako výživový doplnok, ani nekonzumovali jedlá bohaté na vitamín D3 a navyše ste rizikoví, máte tieto možnosti v poradí, ako Vám najistejšie rýchlo zvýšia hladinu vitamínu D3. Buď si viete rýchlo zaobstarať bioaktívnu formu vitamínu D3 - ideálne Rocaltrol zo zahraničia alebo AlfaD3, ktorý je u nás len na lekársky predpis a dávkujete ich pri najvyšších bezpečných hodnotách. Pre Rocaltrol (kalcitriol) je 0,5 mcg bezpečná dávka prvý deň a potom 0,25 mcg denne a pre AlfaD3 (alfakalcidol) aj 3 až mg denne a potom po 1mg.

Rocaltrol (kalcitriol) je odporúčaný aj svetovými expertami v protokole liečby MATH+ ako najvhodnejšia forma vitamínu D, ktorú však naši vládni experti nezabezpečili od začiatku pandémie, ani len nežiadali o jej registráciu. V tomto protokole sa uvádza, čo je náhrada: "Ak calcitriol ani kalcifediol nie je dostupný, dopĺňajte vitamín D3 v bežnej forme (cholecalciferol) v jednorázovej dávke 20 000 - 60 000 IU a pokračujte dávkou 20 000 IU týždenne, až kým pacient nie je prepustený z nemocnice."

Užitie 100 000 IU bežne dostupného vitamínu D3 (cholecalciferol) sa zakladá na odporúčaní pre britských covid lekárov tmavšej plete, ktorí počas prvej vlny umierali vo vysokej miere, aby si upravili príjem vitamínu D3. Užitie v jednorázovej dávke 50 000 až 60 000 IU obsahovali covid balíčky v rozvojových krajinách pre pozitívne osoby. Viac tu.

Osoby, ktoré užívali vitamíny preventívne podľa I-MASK protokolu, stačí, že postupujú podľa dávkovania včasnej liečby podľa uvedeného protokolu, ktorý je dostupný tu v slovenčine. Pri nemocničnej liečbe je odporúčané dávkovanie vitamínov a iných liekov v protokole MATH+ a u pacientov s long-covidom je v protokole I-RECOVER.

Pri liečbe pacientov s nízkou hladinou D3, ktorí ho neužívali preventívne v dostatočnom množstve, alebo ktorých hladina nie je známa, by bolo najvhodnejšie nasadiť aktívnejšiu formu vitamínu D, zvanú kalcitriol. Aj ľudia s chorobami pečene, obličiek a nadváhou môžu mať problém metabolizovať lacný tzv. slnečný vitamín. Aj preto sa v úspešnom protokole liečby covid I-MASK a MATH+ v liečbe odporúča práve kalcitriol ako jeden z kľúčových elementov popri ďalších potrebných preparátoch.

Lenže tento liek sa u nás nepoužíva, dokonca nie je ani zaregistrovaný, hoci v okolitých krajinách je dostupný na predaj. Predáva sa pod obchodnou značkou ROCALTROL a stojí asi 20-25 eu. Pri prvých príznakoch je treba použiť 0,25-0,5 mikrogramu denne aspoň po dobu 7-10 dni od nakazenia. Rocaltrol je prvá voľba, druhou môže byť Alfakalcidol.

Alfakalcidol je u nás registrovaný, ale je na predpis, hoci nikde neodporúčaný ako súčasť liečby covidu. V nemocničných protokoloch sa doteraz odporúča roztok vitamínu D2, čo je najslabšie absorbovateľné Déčko. Aj alfakalcidol aj kalcitriol podávany ako podporná liečba počas 7-14 dní nesú minimálne riziko predávkovania, to môže vzniknúť len pri dlhodobom užívaní.

Po nasadení kalcitriolu alebo alfakalcidolu sa však „hladina D3″ nemusí zvýšiť, pretože test hladiny vitamínu D3 meria kalcifediol, a v tom prípade by musel merať kalcitriol. Je teda kľúčové, aby pri požití kalcitriolu alebo alfakalcidolu si lekár a pacient nemysleli, že to upraví hladinu D3. Dosiahne to však rýchlejší efekt v liečbe. Cholekalciferol (bežné Déčko) sa prerába – hydroxyluje v pečeni najprv na kalcifediol (ten je merateľný) a až potom v obličkách na kalcitriol. Ten je menej stabilný a menej koncentrovaný v krvi a preto sa meria ťažšie. Kalcitriol je však konečný metabolit, preto je bioaktívnou formou prvej voľby.

choroba